pasfotookt2015 copy
IMG_8501
IMG_5889
IMG_5221
IMG_5124
IMG_4897
IMG_6833
IMG_6825
IMG_6831
IMG_6828
IMG_4487
IMG_8255

Welkom bij Gastouderopvang Buzybeez

Gastouderopvang is kleinschalige, flexibele en vertrouwde opvang van uw kind.

Welkom op de website van gastouderopvang BuzyBeez. Ik ben Maisam en sinds 2004 werk ik in de kinderdagopvang, de laatste jaren bij een Montessori kinderdagopvang. In mijn woning in Duiven-noord bied ik sinds maart 2013, opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.

Bij mij thuis vang ik kinderen op, u kunt dit vergelijken met een soort mini crèche. Het grote verschil met elke andere crèche is echter dat kinderen veel meer persoonlijke aandacht krijgen en opgevangen worden in een huiselijke omgeving. Wel krijgen zij professionele opvang zoals die in hoogstaande kinderdagopvangcentra gewoon is. Dat betekent een daginvulling die een goede aansluiting op de basisschool bewerkstelligd en gezonde, liefst suikervrije voeding.

In mijn opvang werk ik thematisch. Dat doe ik om de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen te activeren. Je kan dan denken aan fijne en grove motoriek door dans en tekenen. Woordenschat door voorlezen, bibliotheek bezoek en de thematafel. Met enige regelmaat observeer ik de kinderen om te zien hoe de voortgang is en wat ik kan aanbieden voor hun groei. Ik verwerk dat in hun dossiers en bespreek dat tijdens 10-minuten gesprekken.

Ik werk als zelfstandig ondernemend gastouder en ben aangesloten bij erkende gastouderbureaus. U kunt dan ook gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Gastouderopvang BuzyBeez  is geopend van maandag tot en met woensdag. ( 7.00 tot 18.00uur, andere tijden of dagen in overleg )
De opvang is professioneel, kleinschalig en beregezellig.

Over ons huishouden

Ik ben Maisam en sinds 2004 werk ik in de kinderdagopvang, de laatste jaren bij een Montessori kinderdagopvang. In mijn woning in Duiven-noord bied ik sinds maart 2013, opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Ik ben getrouwd met Tim. Hij is eigenaar van een gastouderbureau. Wij hebben een dochter (10-2009) en een zoon (10-2016). Wij zijn beiden zowel persoonlijk als door opleiding en ervaring, gericht op kinderen. Uiteraard speelt pedagogiek (opvoedkunde) een grote rol in de wijze waarop wij kinderen benaderen. Wij hebben op een paar visjes na geen huisdieren en hechten veel waarde aan hygiëne en regelmaat. Uiteraard roken wij niet. Vanuit de ontwikkelingspsychologie van jonge kinderen werk ik aan de mentale en fysieke ontwikkeling van de kinderen.